Informace pro hotely

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vám představili a nabídli účast v Internet-wapovém systému HOTELBASE, který napomůže zvýšení obsazenosti Vašeho hotelu. Systém se zabývá presentací hotelů nebo jiných ubytovacích zařízení na Internetu (www.hotelbase.cz) a mobilním telefonu (wap.hotelbase.cz) spojenou s monitoringem volných kapacit na 1 týden dopředu. Jak funguje náš systém si můžete vyzkoušet na fiktivních hotelech či se dozvědět v informacích pro uživatele popřípadě v informacích pro WAP.

Odlišnosti našeho systému od ostatních statických stránek nejsou pouze v poskytování informací prostřednictvím Internetu a mobilním telefonu, ale i poskytování informací o aktuální volné kapacitě, aktuální ceně pokojů a speciální nabídce na 7 dní dopředu. Tyto základní tři informace má možnost účastník systému (hotel) sám aktualizovat on-line 24 hodin denně (ukázka aktualizace je na konci této stránky). Aktualizace i s připojením trvá max. 2 minuty.

Systém poskytuje základní tři služby:

1.   Internetovou prezentaci hotelu doplněnou obrázky (www.hotelbase.cz)
2.   Wapovou prezentaci hotelu (wap.hotelbase.cz)
3.   Monitorování volných kapacit na délku 1 týdne dopředu.

Poplatek za účast v databázi činí 1990 Kč / 12 měsíců.


     Výhody pro hotel:

 • Dynamická prezentace hotelu na Internetu i mobilních telefonech.
 • Rozsáhlá volba stylu prezentace (viz instrukce a podrobný popis registrace do systému).
 • Provázání našeho sytému s vlastní webovskou stránkou hotelu (odkazy).
 • Možnost vlastní aktualizace těchto informací systému: počet volných pokojů, cenová nabídka, speciální nabídka v období.
 • Není třeba žádného speciálního programu k přístupu do systému, vše pracuje v prostředí Vašeho internetového prohlížeče (Internet Explorer / Netscape Navigator).
     Výhody pro konečné uživatele:

 • Už žádné zdlouhavé a únavné obtelefonovávání hotelů za účelem zjistit obsazenost, cenu a lokalitu hotelu.
 • Přístup do databáze z jakéhokoliv PC a z mobilního telefonu.
 • Možnost vyhledávání podle kritérií - primární: země, město, lokalita; sekundární: abeceda, úroveň, cena a počet volných pokojů.
 • Přehledný konečný výpis informací o hotel s obrázky.
Proč jsme přesvědčeni že bude naše databáze využívána?

Náš systém ulehčuje potenciálním zákazníkům (jednotlivcům či cestovním kancelářím) orientaci ve volné lůžkové kapacitě a cenové nabídce hotelů ve Vašem městě. V sezóně, kdy se předpokládá vysoká obsazenost hotelů, bude pro zákazníka snazší nalézt volný hotel dle předem zadaných kritérií (místo, kategorie, datum, poloha, cena). Naopak mimo hlavní sezónu je zde možnost hotelů nabídnout konečným uživatelům speciální ceny popř. cenové package.

     Postup registrace:

 • Po přečtení informací vyplňte registrační formulář na našich stránkách.
 • Do 24 hod. obdržíte elektronickou poštou uživatelské jméno a heslo a můžete začít užívat databázi.
 • Dále obdržíte prostřednictvím České pošty smlouvu (ukázka smlouvy je před registračním formulářem) a fakturu.
 • Uhradíte fakturu aodešlete jednu kopii smlouvy zpět.
 • Po uplynutí 11 měsíců Vás systém automaticky kontaktuje a nabídne prodloužení smlouvy.

     Ukázka aktualizace:

 
 
 • Nejprve se přihlásíte Vašim jménem a heslem:
 

 
 
 • Poté aktualizujete počet volných pokojů či vybíráte (Ano/Ne) podle toho je-li Váš hotel volný. Dále aktualizujete cenu a speciální nabídku. Také máte možnost měnit heslo k Vašemu přístupu
 

 
 
 • Pro změnu ostatních fixních informací (např. tel. číslo, změna popisu atd), které jste vyplňovali v registračním formuláři nám prosím zašlete E-mail registrace@hotelbase.cz a Vaše data budou obměněna do 24 hod.